De sollicitatieprocedure voor de nieuwe rechtspraak reporters is in volle gang, nog maar eventjes totdat we weten wie onze felbegeerde plaatsjes zullen overnemen!

Zei ik onze?!

Dat is natuurlijk niet helemaal correct, ik heb namelijk leuk nieuws voor jullie: ik ga nog een jaartje door als Rechtspraak Reporter!

Hoewel ik iedereen die ermee gaat stoppen ontzettend ga missen hebben we het afgelopen week mooi afgesloten met een etentje bij – hoe kan het ook anders – restaurant De Rechtbank! Which brings me to my next subject: FOOD.

Je kent het vast wel- tijdens een lange dag werken begint je maag plotseling te knorren. Zeker als je in een horeca-gelegenheid of een supermarkt werkt kan dit heel vervelend zijn. Je staart naar de borden die de keuken uit vliegen, of fantaseert over hoe ontzettend fijn het zou zijn als het eten zich niet in de schappen maar op jouw bord zou bevinden.

Een supermarktmedewerkster uit Hoorn kon zich niet bedwingen en nam een hap uit een donut (who can blame her). Helaas was haar werkgever, supermarkt Deen, niet zo begripvol. De medewerkster is op staande voet ontslagen.

En dat is precies waar we het vandaag over gaan hebben: ontslag op staande voet. Kan dit altijd? Wat zijn de eisen? En wat als ontslag op staande voet zo ernstige gevolgen met zich meebrengt dat je op straat komt te staan?

STANDPUNT DEEN.

Deen Supermarkten heeft de medewerkster op staande voet ontslagen.

Volgens Deen zou de medewerkster namelijk een hap uit een donut hebben genomen en daarmee de huisregels van de Deen hebben overtreden, terwijl zij al eerdere waarschuwingen voor soortgelijke incidenten had gehad. Volgens Deen was er sprake van zodanig verwijtbaar gedrag en een zodanig verstoorde arbeidsverhouding dat men niet van Deen kan verwachten haar nog in dienst te houden.

VERWEER MEDEWERKSTER

De medewerkster meent dat Deen het ontslag niet op tijd aan haar heeft gemeld. De wet bepaalt namelijk dat ontslag op staande voet onverwijld (zo snel mogelijk) moet worden medegedeeld.

De collega die de medewerkster betrapt had op het eten van de donut heeft dit niet gelijk aan zijn leidinggevende gemeld omdat deze een vrije dag had.

Gezien het feit dat de collega zijn leidinggevende direct over het incident heeft ingelicht toen zei elkaar weer zagen maakt dat het tóch als overwijld geldt. Eerder was immers niet mogelijk.

Het eerste verweer is daarom ongegrond.

De medewerkster stelt zich daarnaast nog op het standpunt dat er geen sprake was van een dringende reden voor het ontslag op staande voet en het ontslag daarom ook niet rechtsgeldig is.

Volgens de wet worden voor de werkgever als dringende redenen voor ontslag op staande voet beschouwd:

“Zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren”

Bij de beoordeling of van een dringende reden sprake is moet niet alleen de aard en de ernst van het incident meegewogen worden, maar ook de aard en duur van de dienstbetrekking, de wijze waarop de werknemer deze heeft vervuld en de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals de gevolgen die het ontslag met zich mee zou kunnen brengen.

Hoewel de werkneemster door het eten van de donut haar verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst heeft geschonden, zou het ontslag de medewerkster in zo erge financiële problemen brengen dat het in dit geval tóch niet gerechtvaardigd is.

Door het ontslag op staande voet zou de medewerkster namelijk in de bijstand komen, wat ingrijpende gevolgen voor haar zou hebben als alleenstaande ouder.

(Hoewel de medewerkster niet op staande voet ontslagen mocht worden, en dit dus ook niet rechtsgeldig is, heeft de rechtbank besloten de arbeidsovereenkomst tóch te ontbinden. Hoe dit kan? Dat hoor je een andere keer!)

Liefs,

Rechtspraak Reporter Lola

Advertenties