Meer weten over de functie van de griffier? Kom zaterdag 30 september tussen 10.00 en 16.00 naar de open dag van het gerechtshof Amsterdam!

Bij ‘de rechterlijke macht’ denkt men al snel aan rechters, advocaten of officieren van justitie. Echter is er nog een zeer belangrijke functie namelijk: de griffier.

Nickie Groen is griffier bij de afdeling familierecht van het gerechtshof Amsterdam. Zij heeft na haar bachelor Rechtsgeleerdheid de master jeugdrecht gedaan en is eerst een tijd familieadvocaat geweest voordat zij bij het gerechtshof aan de slag ging.
Zij heeft voor deze functie gekozen om er achter te komen of de functie van rechter misschien iets voor haar zou zijn, maar wát doet ze nou precies als griffier?

“Griffier, dat is toch puur het notuleren van zittingen?” dacht ikzelf – maar toen ik bij haar langs ging op kantoor bleek dat slechts een klein onderdeel van haar functie te zijn!

Wanneer zij ingedeeld wordt voor een bepaalde zitting ontvangt zij uiterlijk een week voor de zittingsdatum het dossier, dit kan dik of dun zijn.

Haar taak voorafgaand aan de zitting is het schrijven van een voorbereidingsformulier ofwel, hemdje.
Hierin staan de gegevens van beide partijen, gevolgd door de bijzonderheden en samenvatting van de zaak (het feitelijk geschil) op basis van het dossier en sluit af met een verwachting van de beslissing. Dit hemdje moet uiterlijk drie dagen voor zitting af zijn.

Dit hemdje wordt door de raadsheren gebruikt om de zaak voor te bereiden of op zitting nog even iets te checken.

De zittingsdag bestaat uit een ochtend (vaak drie zaken) óf een middag (vanotuleren.pngak twee zaken). De zaken in de middag zijn vaak wat complexer.

Tijdens de zitting notuleert zij wat de partijen te zeggen hebben, dit hoeft niet woordelijk maar is wel het handigst! Schrijven of typen, het mag allemaal.

Ik vroeg haar wat er gebeurt als ze per ongeluk iets gemist heeft, wanneer zij achterloopt met typen op wat de mensen zeggen. Ze zei dat dit moeilijk is, maar dat ze dan zo goed mogelijk in eigen woorden het snel samen probeert te vatten zodat ze door kan gaan waar de partijen zijn gebleven.

Op zitting moet de griffier stil zijn, dit is soms lastig. Wanneer een rechter een procesfoutje maakt (een verkeerde datum of iets dergelijks noemt) schuift de griffier wel eens een briefje door naar de rechter. Inhoudelijk is er tijdens de zitting geen mogelijkheid voor de griffier om iets over de zaak te zeggen.

raadkamerNa de zitting gaan de raadsheren ‘raadkameren’, dit is overleggen over wat de beschikking (dit is een uitspraak in het familierecht) zou moeten worden.
De voorzitter vraagt de griffier dan als eerste wat zij van de zaak vindt, hoewel de stem van de griffier officieel niet telt kunnen de rechters er wel waarde aan hechten. De griffier heeft immers net zoveel juridische kennis.

Het leek mij erg vervelend om een andere mening te hebben dan de raadsheren, maar ze vertelde me dat geen enkele mening goed of fout is – zolang je het maar kunt onderbouwen. En daar leer je natuurlijk ook weer van!

Het meeste werk vindt plaats na afloop van de zitting, dan moet zij namelijk het juridisch kader opzetten en aan de hand van wat de raadsheren in de raadkamer besloten hebben een concept beslissing schrijven. Dit is vaak lastig werk omdat de raadsheren weinig handvaten geven. De beslissing wordt daarna door de raadsheren gecontroleerd alvorens hij wordt uitgesproken.

Het leukste aan het werk als griffier vindt ze het oplossen van de juridische puzzel in geschillen van normale mensen die dichtbij je kunnen staan. Een minder punt vindt ze dat je afgezien van zitting bijna niet met mensen in aanraking komt, en slechts achter je bureau aan het lezen en schrijven bent. Dit in tegenstelling tot haar werk als advocate, waar ze vaak spreekt met haar cliënten.

Nog vragen? Vraag ze zaterdag 30 september persoonlijk aan een griffier op het gerechtshof in Amsterdam!

Week van de Rechtspraak

Advertenties