Toen ik een paar weken terug de krant las schrok ik me helemaal lam, was de rechtspraak haar verstand kwijt geraakt?! “500 schadevergoeding nadat moslimkinderen schoolfoto misten” klonk de voorpagina van het AD. Ik kon het niet geloven en ging snel op zoek naar het vonnis om uit te zoeken hoe de vork precies in de steel zat en ik zou dit graag met jullie delen!

schoolfotoHet nemen van de schoolfoto’s is voor veel scholieren het hoogtepunt van het jaar. Ook voor twee moslimkinderen van de Maria Montessorischool in Den Haag was dit het geval. Helaas voor hen had hun school de foto’s gepland op 24 september 2015, de dag van het Offerfeest. De moeder van de kinderen had verlof aangevraagd ten behoeve van haar kinderen waardoor de kinderen niet aanwezig konden zijn bij de schoolfoto. De schoolfotograaf bezocht 24 september 2015 alsnog gewoon de school en maakte op dat moment zowel individuele foto’s als klassenfoto’s.

Het komt vaak voor dat kinderen wegens ziekte of anderszins verzuim de schoolfoto missen. Op veel scholen is het dan ook algemeen gebruik dat de schoolfotograaf op een andere dag terugkomt en de kinderen alsnog op de foto zet zodat ook zij later een complete collectie schoolfoto’s hebben. Dit is ook op de Maria Montessorischool gebeurd en de twee kinderen hadden nadien dus gewoon een individuele schoolfoto. Omdat de ze er zo mee zaten dat zij niet op de klassenfoto stonden heeft de adjunct-directeur van de school zelfs op 14 oktober 2015 opnieuw zélf een klassenfoto gemaakt maar dit was niet voldoende om de kinderen en hun ouders tevreden te stellen.

De vordering 

haagsescholen.pngDe ouders stelden namens de minderjarigen een vordering in waarin zij een schadevergoeding van €10.000 wegens immateriële schadevergoeding eisten. Daarnaast wilde zij dat verklaard werd dat de Stichting Haagse Scholen onrechtmatig gehandeld had en dat de stichting zou opdraaien voor de kosten van de procedure. De grondslag voor deze vordering zou liggen in artikel 7 van de wet Algemene wet gelijke behandeling. Door het inplannen van de fotograaf op de dag van heet Offerfeest zouden de minderjarigen getroffen zijn die op grond van geloofsovertuiging niet op school konden zijn. Ook nadat de moeder daar om had verzocht is het bezoek van de schoolfoto niet verplaatst. Volgens de minderjarigen en hun ouders zou de stichting zich daardoor indirect onderscheid hebben gemaakt op grond van godsdienst.

Het verweer

Volgens de Stichting Haagse Scholen hadden zij het bezoek van de schoolfotograaf aan de school op een andere dag gepland als zij tijdig hadden geweten dat dit samen viel met het Offerfeest. Op het moment dat de verlofaanvraag door de ouders werd gedaan was het niet meer mogelijk om de afspraak te verzetten. De datum van het bezoek van de schoolfotograaf was echter al maanden van te voren in de nieuwsbrief en op de jaarkalender aangekondigd.

Daarnaast hebben zij er alles aan gedaan om de kinderen alsnog op de foto te zetten door de fotograaf terug te laten komen om individuele foto’s te nemen.
De klassenfoto’s zijn bewust vroeg in de ochtend gepland zodat ook de kinderen voor wie verlof aan was gevraagd hier bij konden zijn, vrijwel alle andere scholieren voor wie verlof was aangevraagd op 24 september 2015 hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.De twee kinderen in kwestie deden dit niet, en dit was hun eigen keuze. Omdat zij zo verdrietig waren dat zij er niet op stonden zijn er nog extra klassenfoto’s gemaakt door de directeur zelf, deze foto’s zijn gratis aan iedereen aangeboden.

De stichting is dan ook van mening dat er geen schade is geleden door de minderjarigen gezien zij geen nadelige gevolgen hebben ondervonden.

De uitspraak

De kantonrechter is het met de stichting eens dat zij op het gebied van de individuele foto’s de kinderen een goed alternatief hebben geboden waardoor er op dat punt geen sprake was van onderscheid.

rechterOp het punt van de klassenfoto’s beslist de kantonrechter dat door het maken van de klassenfoto’s op de dag van het offerfeest hoofdzakelijk de leerlingen met een islamitische achtergrond geraakt zijn. Zij staan niet op de officiële klassenfoto’s die in de klaslokalen zijn opgehangen en er is dus indirect onderscheid gemaakt tussen islamitische en niet islamitische kinderen. Daarnaast blijkt volgens de kantonrechter niet uit de stukken dat de stichting voldoende inspanning heeft geleverd om de afspraak met de schoolfotograaf te verzetten.
Het argument van de stichting dat zij nieuwe klassenfoto’s hebben laten maken door een amateurfotograaf konden zij niet met feiten onderbouwen.

De kantonrechter heeft de minderjarigen €500 schadevergoeding toegekend.

Mijn mening

Ik vind de uitspraak zeer opmerkelijk. Voor een blank atheïstisch kind kan het net zo vervelend zijn om niet op de klassenfoto te staan, deze kinderen kunnen geen vordering indienen als zij ergens anders aanwezig moeten zijn en daardoor de schoolfoto missen. Ik heb het gevoel dat het geloof door de twee kinderen in kwestie misbruikt wordt. Naar mijn mening heeft de stichting Haagse Scholen hen een prima alternatief geboden, het is jammer dat zij hun verweer zo slecht onderbouwd hebben.

Advertenties