Voor mijn staatsexamen VWO Nederlands schreef ik een betoog over het recht van de politie om (zware) wapens te dragen. Ik wil deze blog ook graag met jullie delen! Wat vinden jullie? Zou de Politiewet aangepast moeten worden zodat opsporingsambtenaren zwaarder bewapend kunnen worden?

Europa heeft het de laatste jaren zwaar te verduren gehad, terroristische aanslagen teisteren ons continent. Als reactie daarop roepen steeds meer mensen dat de politie zwaarder bewapend moet worden om de burgers adequaat te kunnen beschermen. De politiebond ACP schreef in 2015 zelfs een brief aan voormalig minister van Veiligheid & Justitie Ivo Opstelten waarin zij vroegen om zwaardere wapens en de verruiming van de geweldsmonopolie.
Maar is dit wel de oplossing? Is dit de juiste manier om op deze verschrikkelijke gebeurtenissen te reageren? Ik denk het niet- sterker nog: het zwaarder bewapenen van politie zou alleen maar narigheid opleveren.

Om verwarring te voorkomen wil ik eerst graag een aantal begrippen toelichten. Wanneer ik spreek over politie heb ik het over reguliere politeagenten en dus niet over marechaussee, bijzondere bijstandseenheden, arrestatieteams of specialistische schutters.
Wanneer ik het heb over ‘zwaardere wapens’ heb ik het over alle wapens die zwaarder zijn dan het huidige wapen, het pistool type Walther 5.

Mijn eerste argument tegen het zwaarder bewapenen van reguliere politieagenten is dat het in de strijd tegen terrorisme niets toevoegt.

Bij evenementen waar een concreet dreigingsniveau bestaat, zoals bij Sensation White in 2016, worden namelijk al voldoende maatregelen genomen. In het geval van Sensation White werd het transferium onder de Amsterdam Arena afgesloten en werd er extra beveiliging ingezet. Dit soort ‘extra beveiliging’ bestaat uit marechaussee en bijzondere eenheden met pistoolmitrailleurs. Ook risicoplekken zoals Schiphol en het Tweede Kamergebouw worden al op deze manier beveiligd. Het zou daarom overbodig zijn om reguliere politieagenten ook nog eens zo’n wapen mee te geven.

Daarbij begint een politieagent bij onvoorziene incidenten zoals de aanslag bij het Eagles of Death Metal concert in Parijs in 2015 toch niets tegen een zelfmoordterrorist met bomgordel, hoe groot of sterk zijn wapen ook is. Het is niet zijn vak, en dat moet het ook niet worden.

Er wordt wel eens gezegd dat zwaardere wapens niet alleen nodig zijn om het terrorisme te bestrijden maar ook om de ‘normale criminaliteit’ aan te pakken. Maar volgens mij is de politie daar in haar huidige vorm prima toe in staat. de groep criminelen die niet voor een normaal wapen terugdeinst is maar zeer select en bestaat vooral uit onderwereldfiguren, dit wordt onder andere beaamt door socioloog Jaap Timmer van de Vrije Universiteit Amsterdam. De kans is groot dat wanneer de politie zich zwaarder gaat bewapenen deze groep hetzelfde doet waardoor er een soort wapenwedloop ontstaat en dat lijkt me toch geen fijn idee. Daarnaast worden arrestaties op deze groep vaak al door speciale arrestatieteams verricht.

Een verondersteld voordeel van het zwaarder bewapenen van politieagenten zou een groter veiligheidsgevoel bij de burgers zijn. Ik geloof best dat dit bij een deel van de bevolking inderdaad zo is, maar er is een ook een deel waarbij dit averechts werkt. Zoals SP-leider Emilie Roemer zei: “Radicalisering bestrijden met radicalisering werkt niet. Agenten met machinegeweren zullen de angst juist meer laten oplaaien”.

Zoals u weet zijn politieagenten mensen zoals u en ik, dit betekent dat ook zij wel eens fouten maken. Op 13 februari 2016 plaatste de politie Rotterdam op Facebook een bericht dat ze een iPhone hoesje in de vorm van een pistool voor echt wapen hadden aangezien, de agent in kwestie pakte als reactie hierop zijn eigen wapen. Hij ging al met zijn vinger naar de trekker toen hij zag dat het geen echt pistool maar slechts een iPhone hoesje betrof. Dit had maar één seconde later tot de agent hoeven binnen te dringen en het scenario had rampzalige gevolgen kunnen hebben. Stelt u zich eens voor dat de agent in kwestie wél geschoten had, en dat zijn wapen een pistoolmitrailleur was geweest. De overlevingskansen van het slachtoffer waren dan aanzienlijk lager geweest dan wanneer het een normaal pistool zou betreffen. Een klein foutje zou dan desastreus eindigen.

Ook is het zo dat wanneer agenten nieuwe en zwaardere wapens zouden krijgen zouden deze allemaal getraind moeten worden, dit zou ontzettend veel geld kosten- om nog maar te zwijgen over de kosten van de aanschaf van de wapens en kogels. Dit geld zou veel beter geïnvesteerd kunnen worden in beter recherchewerk en op het gebied van terrorisme in het voorkomen van radicalisering door bijvoorbeeld voorlichting op scholen.

Een zwaardere bewapening van de reguliere politie leidt ook tot het vervagen van de grens tussen politie en leger. En dat vind ik geen goede zaak.

De politie heeft een heel andere taak dan het leger. Volgens brigadegeneraal Ruud Vermeulen is de politie voor de individuele conflictoplossing. Hier ben ik het mee eens, de politie staat tussen de mensen in, juist dát is hun kracht en daarom werkt een wijkagent ook zo goed. Wanneer je politieagenten zwaar zou bewapenen zou de afstand tussen de burgers en de politie groter worden en tussen de politie en het leger kleiner.

Het leger richt zich op bedreigingen van buitenaf en verdedigt het land, de politie is daar niet voor en zou dan ook niet op dezelfde manier bewapend moeten worden. Je begeeft je dan op een hellend vlak.

Ten slotte heb ik nog een wat fundamenteler argument tegen het zwaarder bewapenen van politieagenten. De Nederlandse overheid heeft een geweldsmonopolie en hoewel hier niets mis mee is kan dit ook gevaarlijk zijn. Hoewel ik er niet van uit ga zou het op een dag zomaar eens helemaal mis kunnen gaan, kijk maar naar bijvoorbeeld de situatie in Turkije. Een zwaarbewapende overheid die zich tegen de burgers richt is gevaarlijk, zeker aangezien de burgers niets hebben om mee terug te vechten. Risico is kans maal effect, en hoe klein de kans ook is het effect zou niet te overzien zijn.

Zwaarder bewapenen van reguliere politie is niet nodig – in het geval van een terroristische aanval hebben we voldoende zwaar bewapende eenheden klaar staan en in de strijd tegen de normale criminaliteit is het overbodig. Het zou angst op kunnen wekken, fouten zouden rampzalige gevolgen kunnen hebben en mocht de overheid zich ooit tegen het volk keren ontstaat er een zeer gevaarlijke situatie. Zwaarder bewapenen van politie is gevaarlijke symboolpolitiek, het geld zou beter geïnvesteerd kunnen worden in iets waar we daadwerkelijk iets aan hebben.  Zware wapens zijn voor het leger, en het is hier (nog geen) oorlog, dus laten we ook niet doen alsof dat wel zo is.

Advertenties